Hajnowski Dom Kultury
 


STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
Studio Piosenki Estradowej
    
Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej
 
21 listopada 2015 r.w Białymstoku w Kinie TON odbył się Podlaski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Hajnowski Dom Kultury reprezentowały solistki : Izabela Karczewska i Julita Wawreszuk oraz zespół Małe HDK . Wszystkie nasze dziewczęta zostały nagrodzone przez jury : 
 
soliści 10-15 lat 
 I miejsce - Izabela Karczewska
 
soliści 16-20 lat
 III miejsce - Julita Wawreszuk
 
zespoły wokalne 13-20 lat
 II miejsce - Małe HDK
 
Gratulujemy !
Podlaski Przegląd Pieśni Patrotycznej

Małe HDK