HAJNOWSKI  DOM  KULTURY
baner HDK
STRONA GŁÓWNA MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ  WYDARZENIA STAŁE FORMY ARCHIWUM  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
7.   Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury III Etap w ramach projektu Kulturalni+

6.   Informacja o przeprowadzonych negocjacjach - Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni+

5.   III Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni+

4.    II Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni+

3.   Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni+

2.   Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury

1.   Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury w ramach projektu Kulturalni+
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ