Hej Kolęda Kolęda

Hej Kolęda Kolęda
27 grudnia 2017 r. reprezentantki Studia Piosenki HDK kolędowały w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Gminy Hajnówka. Grupa wystąpiła  także podczas obrad Sesji Rady Miasta. Zebrane środki finansowe wykorzystane będą  na codzienne  potrzeby działalności Studia ( aranżacje muzyczne oraz stroje ).
Dziękujemy wszystkim za ciepłe przyjęcie oraz okazaną pomoc.
Marta Gredel-Iwaniuk
.