8 dziewcząt ze studia piosenki

Konkurs Piosenki „CO CI W DUSZY GRA”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „CO CI W DUSZY GRA” – 21.06.2022 r.

Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury brało udział w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „CO CI W DUSZY GRA” w Wapienicy- online.
Tematem tegorocznego konkursu była polska piosenka estradowa- inspirowana głównie największymi polskimi festiwalami: Opole, Sopot, Kołobrzeg itp. Ocenie przesłanego nagrania podlegały walory muzyczne i kultura wykonania utworu, dobór repertuaru, oryginalność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Dziewczyny ze Studia Piosenki HDK spełniły powyższe kryteria oceny jury i wyśpiewały:

• Grand Prix – nagroda Honorowa Dyrektora MDK w Bielsku – Białej
Zespół „Cykada” SP HDK za wykonanie utworu „Zacznij od Bacha”

• II miejsce – zespół MAŁE HDK
• II miejsce – Hanna Wołczyk

Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje.