grafika. na tle budynku HDK stoi rzeźba dwóch stron głowy. jedna z części stoi do góry nogami

Co dwie głowy

W środę 28 kwietnia na placu przed budynkiem Hajnowskiego Domu Kultury stanęła rzeźba w drewnie pt. ,,Co dwie głowy”, autorstwa dwojga artystów: Anny Marty Świtalskiej-Świć i Jerzego Iwacika. Rzeźba została zrealizowana podczas XVI Pleneru Rzeźby w Drewnie w Hajnówce w 2018r.
Jerzy Iwacik – z urodzenia i wyboru hajnowianin. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i Rzeźby. Inspiracje do swojej twórczości czerpie z piękna podlaskiej przyrody, w szczególności z Puszczy Białowieskiej.
Anna Marta Świtalska – Świć pochodzi z Gór Świętokrzyskich, mieszka w Puszczy Białowieskiej. Ukończyła konserwację rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Arteterapii przy Akademii Medycznej w Łodzi. Jest autorką wielu prac poświęconych walorom przyrodniczym i kulturowym Podlasia.
Wyjątkowe dzieło hajnowskich artystów wzbogaciło przestrzeń naszego miasta z inicjatywy Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Barbary Sadowskiej.