logo Wiosny młodych talentów, kolorowy motyl

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym WMT – do 10.03

logo 70 lat HajnówkiXVII OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – 1 Hajnowskie Biennale 2021 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

Cele konkursu:

  • propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
  • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych
  • promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami

Zasady udziału:
1. Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10. Wiek uczestników :
5 – 20 lat

2. Temat pracy, format i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, rzeźba (wykluczone techniki z materiałami sypkimi i nietrwałymi oraz kopie innych artystów). Prosimy nie rolować prac.

4. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres placówki rekomendującej pracę oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, a w przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo prosimy o dołączenie listy uczestników z podpisanymi indywidualnymi zgodami RODO.

6. Termin nadsyłania prac – do 10. 03. 2021 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka Wystawa planowana jest na maj/czerwiec 2021 r.

7. Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat) po 3 najciekawsze prezentacje indywidualne i 5 zespołowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki pn ,, TALENT 2021” oraz medale, dyplomy i katalogi z pracami laureatów.

8. Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.

9. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

10.Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

ORGANIZATOR: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, tel.85 682 32 03, 85 682 48 08 www.hdk.hajnowka.pl, e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl

PLIKI do pobrania: