Olej opałowy 2021

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie  od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2020 r.  w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty:
1. Pronar Spółka z o.o. – 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 110a – cena hurtowa PKN Orlen
2. PPHU „Opal” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka
– cena hurtowa PKN Orlen minus 70,00 zł upustu za 1000 l.

Wybrano ofertę firmy PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka.


Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:
Hajnowski Dom Kultury
ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
Telefon: 85 682 32 03

Adres poczty elektronicznej: hdk@hdk.hajnowka.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2020 r. do godz. 09.00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE z załącznikami