Obsługa prawna

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na kompleksową obsługę prawną Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2021 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r. w ustalonym terminie wpłynęło 10 ofert.

Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z formularzem