Zawieszone zajęcia do 29.11

Hajnowski Dom Kultury informuje, że w związku z nowymi obostrzeniami, związanymi z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, wszystkie zajęcia i wydarzenia odbywające się w naszym domu kultury są zawieszone do 29 listopada.

Przypominamy o uregulowaniu zaległych opłat za październik.

PKO BP Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900

tytułem: imię i nazwisko uczestnika zajęć / nazwa zajęć / za jaki miesiąc

 

Za miesiąc listopad prosimy o niedokonywanie opłat za zajęcia zawieszone. Wpłaty już dokonane przechodzą na poczet miesiąca, w którym zostaną wznowione.