zdjęcie. dwójka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną

Wakacyjne poranki z HDK

W wakacyjnej ofercie Hajnowskiego Domu Kultury znalazły się m.in. „Wakacyjne poranki”. To one zapewniły dzieciom pozostającym na wakacjach w mieście atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Z zajęć prowadzonych przez instruktorów HDK w amfiteatrze oraz przy domu kultury korzystały dzieci spędzające wakacje w naszym mieście. Poranki plastyczne, muzyczne, taneczne były nie tylko formą rozrywki, czy zabawy, ale także nauką. Podczas nich dzieci uczyły się podstawowych technik plastycznych, poznawały podstawowe kroki polskich tańców ludowych, śpiewały ulubione dziecięce piosenki, uczestniczyły w grach i zabawach, zdobywały umiejętności z tańca nowoczesnego. Niektóre z nich zdecydowały się na kontynuowanie nauki i rozwijanie zdolności poprzez uczestnictwo w kołach i zespołach zainteresowań, które działają przy HDK w ciągu roku szkolnego.

zdjęcie.dziewczęta z zespołu tańca nowoczesnego tańczą pod wiatą obok HDK
.
zdjęcie. dwójka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną
.
zdjęcie. dwójka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną
.
zdjęcie. dwójka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną
.
zdjęcie. dwójka dzieci bawi się na trawie
.
zdjęcie. dwójka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną
.
zdjęcie. 7 ludzików wykonanych przez dzieci na zajęciach plastycznych
.
zdjęcie. czwórka dzieci siedzi przy stole i wykonują pracę plastyczną
.
zdjęcie. praca plastyczna. ptak
.
zdjęcie. dwie dziewczynki grają w klasy.