zdjęcie. chór miejski podczas próby na łące w Koźlikach

Chór Miasta wystąpił na Iwana na Kupała

29 sierpnia 2020 r. Chór Miasta Hajnówka miał przyjemność występować na festiwalu „Na Iwana na Kupała” organizowanym w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią.

Motywem przewodnim festiwalu była szeroko pojęta flora, utwory związane z owocami, ziołami, kwiatami czy też wiankami, które w pieśniach ukraińskich (i nie tylko), stanowią ważny obrzędowy element.

zdjęcie. chór miejski podczas próby w HDK
.
zdjęcie. chór miejski podczas próby na łące w Koźlikach
.
zdjęcie. chór miejski na łące w Koźlikach. obok chóru stara chata.
.
zdjęcie. chór miejski na łące w Koźlikach pozuje do zdjęcia