zdjęcie zbiorowe uczestników pracowni gobelinu

Podsumowanie Roku w Pracowni Gobelinu

25 czerwca 2020 r. Pracownia Gobelinu Hajnowskiego Domu Kultury zakończyła kolejny rok swojej działalności.
Nasza Pracownia to miejsce spotkań grupy przyjaciół, bo pielęgnowanie wspólnych pasji bardzo zbliża. Tworzenie tkaniny wymagające cierpliwości, uważności, precyzji i pokory wobec mozolnej techniki, dawało w zamian psychiczne odprężenie i ogromną satysfakcję z uzyskanych efektów. Dziękuję za uśmiech, rozmowy, oderwanie się od szarości dnia i wspólnie spędzony czas Wierze Aleksiejuk, Justynie Bura, Halinie Cegiełce, Marii Chrościelewskiej, Ludmile Jakimiuk, Danucie Kalinowskiej, Dorocie Sienić, Ninie Orzechowskiej i wspierającej grupę Lidii Nazaruk. Wystawa za pasem.

Zenaida Jakuć

zdjęcie zbiorowe uczestników pracowni gobelinu
.
zdjęcie. pracownia plastyczna. prace gobeliniarek
.
zdjęcie. uczestniczka pracowni gobelinu podczas tkania swej pracy
.
zdjęcie. pracownia plastyczna. praca gobeliniarek
zdjęcie. uczestniczka pracowni gobelinu podczas tkania swej pracy zdjęcie. uczestniczka pracowni gobelinu podczas tkania swej pracy
.
zdjęcie. uczestniczka pracowni gobelinu podczas tkania swej pracy zdjęcie. praca tkaczki z pracowni gobelinu