Regulamin wydarzeń plenerowych

Regulamin wydarzeń plenerowych na terenie wokół Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19

(obowiązuje: od 23 czerwca 2020)

Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu korzystania z usług Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:

1. Wstęp na wydarzenia plenerowe jest bezpłatny, na podstawie wejściówek.
2. Wejściówki są do nabycia w Hajnowskim Domu Kultury po uprzedniej rezerwacji pod tel. 85 682 3203, 85 682 4808.
3. Przed wejściem na wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do okazania ważnej wejściówki wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania wymaganego dystansu społecznego.
5. Wydarzenia plenerowe odbywają w strefie wydzielonej. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie przed planowanym wydarzeniem.
6. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
7. Dla uczestników udostępniona jest toaleta na parterze HDK.
8. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety są dozorowane przez pracowników HDK i systematycznie dezynfekowane.
9. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na terenie HDK, podczas wydarzenia jest ograniczona. HDK zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna.
10. Wejście i wyjście na teren HDK odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.
11. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do respektowania komunikatów pracowników HDK
12. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania: