Wznowienie zajęć

Stosownie do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących  funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie pandemii covid – 19, informujemy iż od dnia 30 maja 2020 r. próby zespołów artystycznych i innych zajęć  zostają stopniowo wznawiane.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie deklaracji udziału w zajęciach i  oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika oraz zapoznanie się z obowiązującą procedurą bezpieczeństwa w HDK w trakcie pandemii i jej przestrzeganie.

Planowane imprezy z udziałem publiczności nadal pozostają w zawieszeniu do odwołania.

Do pobrania: