Patrycja Radosiuk, sucha pastela

Koło „Deformacja” nagrodzone w konkursie plastycznym

DEFORMACJA W KRÓLESTWIE GRZYBÓW
Aż 14 laureatów z Koła Plastycznego DEFORMACJA Hajnowskiego Domu Kultury zostało wyłonionych w otwartym konkursie plastycznym pt.„ Grzyby małe i duże znajdziesz w naturze” zorganizowanym przez Białowieski Park Narodowy. Na konkurs o zasięgu ogólnopolskim wpłynęło 495 prac w trzech kategoriach wiekowych. Ich twórcy stosowali bardzo różnorodne techniki. Były m.in. grzyby rysowane, malowane, wyklejane, rzeźbione czy wyszywane. Komisja konkursowa przyznała 9 nagród głównych i 30 wyróżnień ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 83 nagrody dodatkowe, które ufundował Białowieski Park Narodowy. Gratulujemy laureatom !!!

NAGRODY GŁÓWNE
1 miejsce – Patrycja Radosiuk lat 14
3 miejsce – Juliusz Omelianiuk lat 10
WYRÓŻNIENIA
Joanna Jakoniuk lat 8, Olga Kopiec lat 9, Gabriela Berend lat 10

NAGRODY DODATKOWE
Lilianna Woszczenko-Silbert lat 6, Maja Piwowarczyk lat 8, Filip Wołkowycki lat 8, Adam Jarzęcki lat 10,
Elżbieta Kołbasiuk lat 10, Oliwia Matysiuk lat 10, Maja Sieniuć lat 10, Maria Aleksiejuk lat 11, Olga Jakoniuk lat 11

Patrycja Radosiuk, sucha pastela

Patrycja Radosiuk, sucha pastela

.

Juliusz Omelianiuk, technika batikowa

Juliusz Omelianiuk, technika batikowa

.

Adam Jarzęcki_nagroda dodatkowa_batik

Adam Jarzęcki – nagroda dodatkowa – batik

.

Elżbieta Kołbasiuk_nagroda dodatkowa_batik

Elżbieta Kołbasiuk – nagroda dodatkowa – batik

.

Filip Wołkowycki nagroda dodatkowa

Filip Wołkowycki – nagroda dodatkowa

.

Liliana Woszczenko Silbert_nagroda dodatkowa_technika mieszana

Liliana Woszczenko Silbert – nagroda dodatkowa – technika mieszana

.

Maja Piwowarczyk_nagroda dodatkowa

Maja Piwowarczyk – nagroda dodatkowa

.

Majka Sieniuć_nagroda dodatkowa

Majka Sieniuć – nagroda dodatkowa

.

marysia aleksiejuk_nagroda dodatkowa_batik

Marysia Aleksiejuk -nagroda dodatkowa – batik

.

ola jakoniuk_nagroda dodatkowa

Ola Jakoniuk – nagroda dodatkowa

.

Oliwia Matysiuk_nagroda dodatkowa

Oliwia Matysiuk – nagroda dodatkowa

.

gabrysia berend_wyróznienie

Gabrysia Berend – wyróżnienie

.

Joanna Jakoniuk_wyróznienie

Joanna Jakoniuk – wyróżnienie

.

olga kopiec_wyróznienie

Olga Kopiec – wyróżnienie

.
dyplom   dyplom