koncert Evgena Malinowskiego

Koncert Evgena Malinowskiego

Podczas koncertu „Jedno serce – dwie Ojczyzny” 20 września w HDK wystąpił Evgen Malinowski. Syberyjski Bard nie tylko śpiewał i grał, ale też opowiadał o swojej drodze artystycznej i życiowej. Droga ta zawiodła go do Polski, z której pochodził jego dziadek.

Całe spotkanie miało charakter spektaklu autobiograficznego. Artysta przedstawił swoją najnowszą płytę JEDNO SERCE – DWIE OJCZYZNY. Ta płyta jest swoistym podsumowaniem życia artystycznego i prywatnego na przestrzeni swoich 25 lat od urodzenia w Rosji, i 25 lat życia w Polsce.

koncert Evgena Malinowskiego
.
 koncert Evgena Malinowskiego
.
koncert Evgena Malinowskiego