Koncert w Dubiczach Cerkiewnych

Noc Kupały „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych  – 13.07.2019 r.

13 lipca w Dubiczach Cerkiewnych odbyła się coroczna impreza NA IWANA, NA KUPAŁA, podczas której wystąpiły nasze solistki: Maja Szpilko oraz Zofia Filipiuk.

.

zdj : ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW PODLASIA