Podsumowanie  XVI  Ogólnopolskiej  Wiosny Młodych Talentów

13 czerwca 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie  XVI  Ogólnopolskiej  Wiosny Młodych Talentów.

 Od 16 lat Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów  promuje autentyczną i spontaniczną ekspresję plastyczną dziecka, a także kreatywne i nowatorskie metody pracy nauczycieli i instruktorów. Konkurs budzi duże emocje, zawsze z niecierpliwością czekamy na prace młodych artystów. Cieszymy się, że napłynęło ich tak wiele! 1246 rysunków, obrazów malarskich, grafik, kolaży i form przestrzennych ukazujących  temat na różne sposoby i ujęcia. Podziwiamy wyobraźnię i znakomity warsztat autorów, którzy za pomocą barwnej plamy, kreski i faktury stworzyli niezwykłą galerię portretów, niepowtarzalnych wizerunków i wyobrażeń postaci. Dzięki tym niezwykłym dziełom upewniamy się, że konkurs jest pozytywnym bodźcem do rozwijania pasji i talentów. Prace młodych twórców z niemalże wszystkich województw w kraju, od osób indywidualnych, a także ze 140 ośrodków kulturalno-oświatowych, oceniała komisja złożona z artystów specjalizujących się w malarstwie, grafice i rzeźbie: Joanna Kossak, Anna Marta Świtalska-Świć i Zbigniew Budzyński. Prace były oceniane w 4 kategoriach wiekowych , w przedziale od 4 do 20 lat. Najwyższe nagrody to równorzędne 23 statuetki TALENT 2019 oraz 50 medali. Na wystawie zaprezentowano 140 prac. Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom wystawy pokonkursowej. Życzymy wszystkim laureatom dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych ,,Wiosnach”.

W imieniu organizatorów Zenaida Jakuć.

FOTOGALERIA