XVI OWMT – Prezentacje 2019

 XVI OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – PREZENTACJE 2019 –  pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

ph: ,,Portret”

Portret – przedstawienie osoby w obrazie, rysunku, rzeźbie lub innej formie plastycznej, aby powstały wizerunek wykazywał się podobieństwem do modela, a także obejmował cechy osobowości portretowanego, nastrój, uczucia, myśli. Może to być ujęcie głowy, półpostaci lub całej postaci, a ze względu na pozycję społeczną: portret męski, żeński, dziecka, rodziny, władcy, artysty, uczonego, wizerunek człowieka zajętego pracą. Portret jest pięknym tematem, jego historia sięga czasów starożytnych. Renesansowa rewolucja nobilitowała portret jako jeden z przedniejszych tematów w sztuce . Chcemy zobaczyć nowe, innowacyjne, jak i tradycyjne podejście – od kreatywnych przedstawień rodzin, przyjaciół, grup, po ekscentryczne autoportrety czy karykatury.
Cele konkursu:
 propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
 promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami

Zasady udziału
1.Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10 . Wiek uczestników : 5 – 20 lat

2. Format pracy i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi)

4. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres domowy autora lub placówki rekomendującej prace oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane

5.Każdy uczestnik oraz opiekun artystyczny zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) , a w przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo – prosimy o dołączenie listy uczestników z podpisanymi indywidualnymi zgodami RODO.

6. Termin nadsyłania prac – do 10. 03. 2019 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4,
17-200 Hajnówka Wystawa planowana jest na czerwiec 2019 r.

7. Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat)
najciekawsze prezentacje indywidualne i zespołowe. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki
pn ,, TALENT 2019” oraz medale, dyplomy i foldery.

8. Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.

9. Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.

10.Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  niepełnoletniego

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych opiekuna artystycznego (instruktora,nauczyciela,rodzica)

WYNIKI KONKURSU