Osiągnięcia ZP „Echo Puszczy” w 2019 r.

XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2019 – eliminacje rejonowe – 02.02.2019 r.

I miejsce –kat. żeńska grupa Chóru „Echo Puszczy”
I miejsce – kat. Chór „Echo Puszczy”