Podsumowanie  XXV Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej

Podsumowanie  XXV Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – 7.12.2018 r.

wernisaż PSNZH 20187 grudnia poznaliśmy zwycięzców XXV Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.  Rok 2018 jest dla Przeglądu rokiem jubileuszowym, mija 25 lat jak został zainicjowany. Głównym założeniem konkursu jest szeroka prezentacja twórczości amatorskiej i wychwycenie ciekawych osobowości twórczych. Początki były skromne z udziałem 8-10 autorów. Przegląd uaktywnił w powiecie hajnowskim około 50 malarzy, rysowników i rzeźbiarzy samorodnych, z czego w edycji tegorocznej udział wzięło 35. Cieszy obecność wielu osób niepełnosprawnych o dużych umiejętnościach warsztatowych.
Uroczyście otwarta wystawa pokonkursowa potwierdza, że sztuka na ziemi hajnowskiej jest wciąż żywa i dalej się rozwija. Prezentuje 72 prace 33 autorów, wybrane spośród 109 nadesłanych na konkurs. Autorzy prac, nie będący absolwentami Akademii, tworzą intuicyjnie, to artyści z potrzeby serca, ludzie o niezwykłej wyobraźni. Mają wiele do przekazania. Ich prace wykonane w różnych technikach intrygują ciekawą formą. Obok znanych, zasłużonych mistrzów pojawiły się nowe nazwiska, nowe talenty. Dziękujemy wszystkim artystom za udział w przeglądzie i zapraszamy do kolejnych edycji.

Zenaida Jakuć

WYNIKI XXV Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej 2018
Komisja w składzie:
1.Joanna Kiersnowska – artysta grafik, malarz
2.Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku
3.Lila Wyszkowska.– instruktor Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku

kat. twórcy samorodni :
Malarstwo
I NAGRODA ex æquo
– MIKOŁAJ JANOWSKI za zestaw obrazów
– STANISŁAW POSKROBKO za zestaw obrazów
II NAGRODA ex æquo
– MAREK SAPIOŁKO za obraz pt.,,Pola w panoramie”
– JADWIGA WILUK za obraz pt.,,Szron”
III NAGRODA ex æquo
– JACEK NIEKRASZ za prace w technice pastelowej
– MICHAŁ NOWICKI za obraz pt. ,,W drodze”
WYRÓŻNIENIA
– ANDRZEJ BOŁTRYK za prace w technice pastelowej
– MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA za obraz pt.,,Przyroda. Gra światłem”

Rysunek
I NAGRODA
– JANUSZ KULESZA za portret w ołówku pt.,,Magda”
WYRÓŻNIENIA
– EMILIA LEGUTKO za rysunek ołówkiem pt.,,Alicja z kotem”
– MILENA KURADCZYK za rysunek pt.,,Zalef”
– MONIKA WASILJEW za rysunki w technice pasteli

Grafika
I NAGRODA
– TAMARA KIERDELEWICZ za linoryt pt.,,Tokujący głuszec”
WYRÓŻNIENIE
– EUGENIA MALINOWSKA za linoryt pt.,,Wiatrak”

Rzeźba
I NAGRODA ex æquo
– MIKOŁAJ JAGODNICKI za rzeźbę ,,Jezus Frasobliwy”
– MICHAŁ KOC za zestaw pt.,,Chór śpiewających aniołów”
II NAGRODA ex æquo
– MIECZYSŁAW DUDZIN za rzeźbę pt.,,Traper”
– TOMASZ KIERDELEWICZ za rzeźbę pt.,,Dziadek z laską”
III NAGRODA ex æquo
– ANATOL ALEKSIEJUK za płaskorzeźbę ,,Żywioł”
– MIKOŁAJ KORCH za rzeźbę pt.,,Myśliwy”

Techniki inne
WYRÓŻNIENIA
– LENA CHARKIEWICZ za gobelin pt. ,,Pejzaż z brzozą”
– IRENA WAŚKO za gobelin pt.,,Polna droga”

kat. twórcy niepełnosprawni:
WYRÓŻNIENIA
– JANUSZ LISIEWICZ (ŚDS w Hajnówce, op.art Dariusz Filinowicz) za prace wypalane w drewnie
– MAREK SAKOWSKI (ŚDS w Hajnówce, op.art.Joanna Nesteruk) za zestaw obrazów

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY:
Halina Birycka
Mirosław Chilimoniuk
Diana Jańczuk
Krzysztof Jurczak ŚDS w Hajnówce (op.art.Dariusz Filinowicz)
Irena Łogwiniuk
Bartosz Szpakowicz WTZ w Hajnówce (op.art.Joanna Plewa)
Maria Waszkiewicz
Lucyna Zdanowska
Anna Kuzyka

FOTORELACJA