Podsumowanie konkursu plastycznego pt. “Jak powstaje tkanina”

NAGRODY ZA RYSUNKI DZIECI Z KOŁA ,,DEFORMACJA”

20 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego pt. “Jak powstaje tkanina” zrealizowanego w ramach projektu pt. “Nowy wątek w tkaninie tradycyjnej”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego, a jego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży lokalną tradycją tkacką. Dzięki niemu najmłodsi dowiedzieli się więcej o dziedzinie głęboko zakorzenionej w tradycji ludowej Białostocczyzny.
Autorzy prac ukazywali wyłącznie linearnie, w technikach rysunku czarno-białego, etapy powstawania tkanin, począwszy od hodowli owiec po tkanie na krosnach. Efektem końcowym konkursu było wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci ilustrowanej wybranymi pracami, w której znalazły się także rysunki uczestników koła ,,Deformacja” z Hajnowskiego Domu Kultury. Promocja książki pt.“ Wycieczki owieczki, czyli jak powstaje tkanina” odbyła się na gali podsumowania konkursu. Rysunki dzieci z ,,Deformacji” zostały wysoko ocenione, zdobyły 9 nagród i 2 wyróżnienia.
Nagrody: Agnieszka Tarasiuk, Jakub Gadomski, Wiktoria Dominika Masalska, Natalia Gierasimiuk
Mateusz Trusiewicz, Nikola Niewiadomska, Maria Tichoniuk, Wiktoria Wiejkowska
oraz NAGRODA SPECJALNA dla Mikołaja Keczyńskiego, autora pracy w wersji rysunku komiksowego, ukazującej cały proces powstawania tkaniny.
Wyróżnienia: Marta Tybińkowska, Zofia Ginszt
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Z. Jakuć

FOTORELACJA

Mikołaj Keczyński 14 lat – Nagroda Specjalna

.
.