Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka
Tegoroczne stypendystki Burmistrza Miasta Hajnówka za osiągnięcia artystyczne to Aleksandra Wołczyk oraz Aleksandra Romaniuk. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 11 października.
Gratulujemy naszym dziewczętom !
.