Białoruski Obrzęd na Scenie – 18.11

Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku
oraz Hajnowski Dom Kultury
zapraszają na
XXV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na Scenie”
W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp.
18 listopada 2018r. (niedziela), godz. 14.00, Hajnowski Dom Kultury
Wstęp wolny.
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.