Podsumowanie programu FORMY FABRYKA INICJATYW PRACOWNICZYCH FORTE

Podsumowanie programu FORMY FABRYKA INICJATYW PRACOWNICZYCH FORTE – uroczyste otwarcie pracowni muzycznej Studia Piosenki HDK – 27.04.2018 r.

27 kwietnia w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się otwarcie pracowni muzycznej Studia Piosenki Estradowej, doposażonej
w ramach programu FORMY – FABRYKA INICJATYW PRACOWNICZYCH FORTE . Liderem oraz pomysłodawczynią projektu była Pani Ewa Romaniuk – pracownik firmy FORTE .
W ramach pozyskanego dofinansowania zostały zakupione 2 bezprzewodowe mikrofony SHURE , kanapa, fotele, wykładzina oraz firanki. Wkład własny Hajnowskiego Domu Kultury to zakup farb, listew oraz odmalowanie sali.
Projekt wspierali : Urszula Samojlik, Artur Tumiel oraz Dorota Wołkowycka.
W uroczystym otwarciu pracowni uczestniczyli: Jerzy Sirak Burmistrza Miasta Hajnówka, Andrzej Skiepko zastępca Burmistrza , Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury , Ewa Romaniuk Lider Programu , Urszula Samojlik, Artur Tumiel, Dorota Wołkowycka oraz Marta Gredel – Iwaniuk instruktor Studia Piosenki. Spotkanie uświetnił występ zespołu Małe HDK .
Dziękujemy serdecznie Pani Ewie Romaniuk oraz wszystkim którzy wspierali projekt za wsparcie i bezinteresowną pomoc.

Marta Gredel-Iwaniuk

.
.
.
.
.
.