Piosenka Białoruska 2018

Piosenka Białoruska 2018 – eliminacje centralne

11 lutego 2018 r.  w Hajnówce odbyły się eliminacje centralne XXV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2018”
W ostatnim etapie festiwalu udział wzięło łącznie 65 jednostek wykonawczych. Na scenie Hajnowskiego Domu Kultury zaprezentowali się  soliści, duety, tercety, kwartety, zespoły wokalne oraz chóry z Białegostoku, Bielska Podlaskiego,  Białowieży, Hajnówki, Czyż, Koźlik, Łosinki, Makówki, Malennik, Moszczony Królewskiej, Orli, Ogrodniczek, Parcewa, Ryboł, Nurca Stacji, Lewkowa Starego, Siemiatycz, Supraśla, Studziwód, Wilanowa, Zbucza,  Załuk.  Najlepsi z nich 16 lutego wystąpią na Koncercie Galowym Festiwalu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Białymstoku i Hajnowski Dom Kultury.

Wyniki eliminacji centralnych:

ŚPIEW A CAPPELLA
Soliści

 • I miejsce: Walentyna Korzeniewska z Supraśla
 • II miejsce: Wiera Niczyporuk z Malinnik, Jan Szymaniuk z Siemianówki
 • III miejsce: Walentyna Oreszuk z Orli, Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza
 • wyróżnienie: Lidia Tymoszuk z Wilanowa

Duety, tercety, kwartety

 • I miejsce: Tercet Rodzinny „Triada” z Makówki
 • II miejsce: Duet: Małgorzata Mackiewicz, Urszula Oleksiak ze Studziwód

Zespoły wokalne

 • I miejsce: „Świtanak” z Białegostoku
 • II miejsce: „Żemerwa” ze Studziwód

Chóry mieszane

 • I miejsce: „Zahadka” z Supraśla

ŚPIEW Z AKOMPANIAMENTEM INSTRUMENTALNYM
Soliści

 • I miejsce: „Niemoralna Propozycja” z Białegostoku, Nina Szymańska z Orli
 • II miejsce: Mikołaj Woroniecki z Narewki
 • III miejsce: Helena Datczuk z Moszczony Królewskiej
 • wyróżnienie: Mikołaj Iwańczuk z Bielska Podlaskiego

Duety, tercety, kwartety

 • I miejsce: Tercet: Świetłana Kobus, Anna Popławska, Marek Chmur z Bielska Podlaskiego
 • II miejsce: Duet: Nina Szymańska, Walentyna Oreszuk z Orli; Duet: Wołodymir Rewa, Natalia Muzyczuk z Orli; „Lailand” z Białegostoku
 • III miejsce: Tercet: Konstanty Sielewonowicz, Marek Chmur, Anatol Niczyporuk z Bielska Podlaskiego

Zespoły wokalne

 • I miejsce: „Małanka” z Bielska Podlaskiego, grupa żeńska zespołu „Małanka” z Bielska Podlaskiego
 • II miejsce: „Reczańka” z Koźlik, „Werwaczki” z Orli, „Czyżowianie” z Czyż
 • III miejsce: grupa żeńska chóru „Cegiełki” z Lewkowa Starego, grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż, grupa żeńska chóru „Mikron” z Białegostoku

Chóry mieszane

 • I miejsce: „Cegiełki” z Lewkowa Starego, „Krynica” z Białegostoku
 • II miejsce: „Mikron” z Białegostoku, „Echo Puszczy” z Hajnówki
 • III miejsce: „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego, Chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim
  jednorodne
 • II miejsce: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego
 • III miejsce: grupa żeńska chóru „Echo Puszczy” z Hajnówki

ŚPIEW Z PODKŁADEM MUZYCZNYM
Soliści

 • I miejsce: Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce
 • II miejsce: Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce, Magdalena Malisz z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
 • III miejsce: Aleksandra Łożecka z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
 • wyróżnienie: Karolina Mirek z HDK w Hajnówce

Duety, tercety, kwartety

 • I miejsce: „AS” z Białegostoku
 • II miejsce: Tercet: Zofia Uścinowicz, Katarzyna Sienkiewicz, Ala Kamieńska z Białegostoku

Zespoły wokalne

 • I miejsce: Studio Piosenki Estradowej HDK
 • II miejsce: „Kałaski” z Białegostoku, zespół absolwentów LO z BJN w Bielsku Podlaskim „Wianok”, „Spadczyna” z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
 • III miejsce: „Omorfos” z Siemiatycz
 • wyróżnienie: grupa dziewczęca zespołu „Kałaski” z Białegostoku, „Pażarnyja Dziauczaty” z Parcewa

Chóry mieszane

 • I miejsce: „Harmoń” z Łosinki
 • II miejsce „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce

Galeria zdjęć