Wokół perspektywy

Wokół perspektywy

PerspektywyDrugie spotkanie z cyklu ,,Wokół perspektywy” odbyło się 30.01.2018 r.  w Hajnowskim Domu Kultury przy pełnej sali zainteresowanych. Na warsztaty w ramach Klubu Plastyka ,,Start”, oprócz osób dorosłych, twórców i malarzy, zawitała też młodzież aspirująca do dalszego kształcenia w szkołach artystycznych. Warsztaty poprowadziła dr inż. arch. Jolanta Owerczuk z Politechniki Białostockiej, obecnie prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na Wydziale Architektury. Pani Jolanta Owerczuk od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy na kierunkach Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Wnętrz PB. Jest autorką lub współautorką wielu projektów domów jednorodzinnych oraz wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej zrealizowanych na terenie województwa podlaskiego.

W wykładzie dla uczestników spotkania pani J. Owerczuk omówiła historię rozwoju świadomości widzenia, podstawy teoretyczne perspektywy, a także przeprowadziła krótki kurs wykreślania perspektywy odręcznej. Żywy i zrozumiały wykład pani Jolanty Owerczuk  rozbudził w uczestnikach chęć samodzielnego rozwiązywania zagadnień związanych z wyobraźnią przestrzenną. Prowadząca zachęcała do wnikliwej obserwacji obiektów, analizowania, ale też do poszukiwania własnych dróg w ukazywaniu trzeciego wymiaru w twórczości artystycznej.

Galeria zdjęć