Olej opałowy

Zamówienie

na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego – Termin składania ofert do 15.12.2017 r. do godz. 9:00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE

 


Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury
w okresie  od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2017 r.  w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta z firmy: PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN minus 51 zł upustu za 1.000 l oleju.Zamówienie

na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2017 w ilości ok. 12.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego – Termin składania ofert do 29.11.2016 r. do godz. 9:00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE


Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury
w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2016 r. w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta z firmy: PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN