Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy

Jubileusz 35-lecia ZP „Echo Puszczy”

        18 listopada 2017 r. Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu Kultury „Echo Puszczy” obchodził Jubileusz 35 – lecia swojej działalności. Z tej okazji w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert, którego wykonawcami byli nie tylko Jubilaci, ale także zaprzyjaźnione zespoły – „Wierbnica” z Prużan na Białorusi, „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, Studio Piosenki Estradowej i Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” z HDK. Na koncert przybyli licznie zaproszeni goście m.in.: dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego Pan Anatol Wap, delegacja z Oddziału Kultury w Prużanach  na Białorusi na czele z zastępcą naczelnika  Panią Tatianą Jaroszko, radni Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku Pan Damian Tanajewski, dyrektor Muzeum Sztuki Ludowej w Białymstoku Pan Artur Gaweł, przewodniczący Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Pan Jan Syczewski, burmistrz  miasta Pan Jerzy Sirak, zastępca burmistrza pan Andrzej Skiepko, starosta  hajnowski Pan Mirosław Romaniuk, wójtowie gmin oraz delegacje zaprzyjaźnionych zespołów.

Za całokształt działalności zespół otrzymał odznaczenia i nagrodę. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla ośmiu członków zespołu z najdłuższym stażem działalności w tym zespole, które jeszcze nie zostały uhonorowane i były to: Wiera Masajło, Mikołaj Onikijuk, Mikołaj Sidoruk, Alina Żukowicka, Marek Oniszczuk, Janusz Łukaszuk, Andrzej Weremiuk i Paweł Aleksiejuk, wręczyli dyrektor Departamentu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkowski z burmistrzem miasta Jerzym Sirakiem. Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy” otrzymał również Nagrodę w wysokości 10.000 złotych ufundowaną przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

Było także mnóstwo  kwiatów, pamiątek oraz owacyjne przyjęcie prezentowanego repertuaru przez publiczność. Na ręce dyrygentki zespołu Pani Aliny Niegierewicz popłynęło mnóstwo serdecznych życzeń. Mamy nadzieję, że przez następne lata Zespół będzie rozsławiał ziemię hajnowską nie tylko w kraju, ale także na licznych koncertach poza granicą.

Jubileusz 35-lecia zorganizowano przy wsparciu finansowym:

  • Urzędu Miasta Hajnówka
  • Fabryk Mebli „FORTE” S.A.
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Starostwa Powiatowego Hajnówka
  • Urzędu Gminy Hajnówka
  • Olgi Rygorowicz
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
.
.
.
.
.
.
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy
.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Echo Puszczy