Film Radosław

projekcja filmu „Radosław”

W ramach Przeglądu Filmowego „KOGO KRĘCI KINO HISTORYCZNE”, 12 października 2017r., w  Hajnowskim Domu Kultury odbyła się projekcja filmu „RADOSŁAW”.

            Bohaterem filmu jest legendarny dowódca Powstania Warszawskiego urodzony w 1896 roku we Lwowie Jan Mazurkiewicz. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach. Po jej zakończeniu na stałe związał się z armią. W sierpniu 1939, przed wybuchem II wojny światowej, był w sztabie Grupy Operacyjnej Dywersji. W połowie września 1939 w Stanisławowie założył Tajną Organizację Wojskową. Po jej połączeniu w marcu 1943 z „Kedywem” – Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – został zastępcą szefa organizacji, pułkownika Augusta Emila Fieldorfa, ps. „Nil”, a 1 lutego 1944 objął dowództwo Kedywu. W powstaniu warszawskim dowodził zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu Radosław), w skład którego wchodziły oddziały: Broda 53, Zośka, Parasol, Miotła, Pięść i Czata 49. 16 listopada 1953 został skazany na karę dożywotniego więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii w 1956, a rok później został zrehabilitowany. Zmarł 4 maja 1988 r.

            Film został bardzo dobrze przyjęty przez dzieci i młodzież. Po zakończonym seansie można było zadawać pytania reżyserowi oraz wziąć udział w dyskusji, dotyczącej historii naszego kraju.

Justyna Paszko

Film Radosław
.
Film Radosław
.
Film Radosław
.
Film Radosław
.
Film Radosław