Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

            Muzyka, taniec, śpiew, ojczyste słowo – to wszystko można było usłyszeć i zobaczyć, w piękny, słoneczny piątek 18 sierpnia w amfiteatrze miejskim. Przed hajnowską publicznością po raz kolejny zaprezentował się Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Swoją działalnością Zespół od ponad kilkudziesięciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami.

            Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują również uznani artyści scen polskich – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni. Zespół składający się obecnie z ponad 200 osób,  wspierany był podczas koncertu w Hajnówce przez dwa operowe głosy Michała Skiepko oraz Edwarda Romanowskiego. Obaj panowie to byli członkowie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Swymi rodzinnymi korzeniami wywodzą się z naszego regionu.

            „Rota”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Warszawskie Dzieci”, „Żeby Polska Była Polską”, przywołały czasy I wojny światowej, czasy tęsknoty za spokojnymi czasami, za Polską wolną i silną, która nigdy się nie poddaje. W wykonaniu baletu ujrzeliśmy mazurka oraz poloneza. W repertuarze znalazły się także utwory współczesne, obecnie towarzyszące służbom mundurowym podczas pełnienia służby. Te i wiele innych melodii wybrzmiało podczas piątkowego popołudnia. Każda piosenka posiadała swoją oprawę inscenizacyjną, odzwierciedlaną poprzez stroje czy scenki.

            Tak oto w ponad godzinnym koncercie przebrnęliśmy przez historię naszego narodu. Była to też lekcja, dzięki której mogliśmy sobie uświadomić, jak ważną rolę odgrywała pieśń w trudnych dla państwa polskiego czasach. Liczna widownia, jak również oklaski i owacje na stojąco potwierdziło duże zainteresowanie tego typu wydarzeniem. Stąd też mamy nadzieję, iż w przyszłym roku także będziemy mieli okazję spotkać się podczas historyczno-muzycznej podróży z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego.

Justyna Paszko

 .
.
.
 .
 .
 .

 

 .

 

 .

 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .