Wyniki konkursu pn. Inicjatywy lokalne w Hajnówce

W dniu 27 czerwca odbyła się ocena projektów inicjatyw lokalnych złożonych w konkursie pn. „Inicjatywy lokalne w Hajnówce” w ramach projektu „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce” realizowanego przez Hajnowski Dom Kultury, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich inicjatyw do 23 czerwca 2017 roku. W ramach konkursu do HDK wpłynęło 6 inicjatyw na łączną kwotę 38 740,00 zł, która znacznie przewyższyła kwotę dofinansowania na jaką można liczyć z NCK.

Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora HDK oraz animator NCK w ocenie wniosków kierowali się kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Regulamin stanowił, że Komisja może wybrać od 3 do 7 inicjatyw. Ostatecznie do realizacji wybrano 4 projekty, które spełniały wymogi regulaminowe. Ze względu na dużą atrakcyjność złożonych projektów Komisja Konkursowa dokonała przeszacowania budżetów inicjatyw, dzięki czemu możliwa będzie realizacja większej ilości projektów od zakładanego minimum. Pozostałe dwie inicjatywy nie spełniały wymogów Programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2017. Biorąc jednak pod uwagę ich wartość w zakresie wpływu na lokalną kulturę, dom kultury postara się nawiązać współpracę z wnioskodawcami niezakwalifikowanych inicjatyw.

Wnioski zakwalifikowane do realizacji to:

1. „Klub Fantastyki” ,

2. „O rety! Robot – międzypokoleniowa podróż z OzoBotem” ,

3. „Tańcząca Mama”,

4. „Warsztaty fotograficzne”,

WNIOSKODAWCÓW PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 85 682 32 03 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY W HAJNÓWCE UL. TAMARY SOŁONIEWICZ  4.

logo NCK, Dom Kultury +

„Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom kultury + Inicjatywy lokalne 2017