Diagnoza potrzeb kulturowych mieszkańców Miasta Hajnówka

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący diagnozę lokalną realizowaną przez zespół badawczy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego na zlecenie Hajnowskiego Domu Kultury (HDK) w ramach projektu „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.

Niniejsza diagnoza prezentuje wyniki badania, którego głównym celem była identyfikacja potrzeb kulturalnych i oczekiwań wobec roli i oferty domu kultury trzech głównych grup, do których HDK chciał dotrzeć: młodzieży, rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do HDK oraz seniorów.

Mamy nadzieję, że analiza wniosków i rekomendacji przedstawionych w niniejszym raporcie pozwoli na wdrożenie inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na poziom aktywności i zaangażowania mieszkańców Hajnówki w działania kulturalne.

 

Załączniki:

Diagnoza DK+

 Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury   w ramach  programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

logo NCK, Dom Kultury + Hajnowski Dom Kultury