POCZTÓWKA WIELKANOCNA 2017

Konkurs na projekt pocztówki wielkanocnej miał zainspirować uczestników do pracy twórczej, rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz zachęcić do postrzegania piękna tradycji.

W XI edycji konkursu nagrodzono prace wybrane spośród 377, które nadeszły z całej Polski. Komisja artystyczna zauważyła w nadesłanych pocztówkach umiejętność ukazania bogactwa, barwności i sacrum Świąt Wielkanocnych.

Odbiór nagród nastąpił 29 kwietnia 2017 r. na Koncercie Galowym XIV Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczestnicy Koła Plastycznego ,,Deformacja” z Hajnowskiego Domu Kultury:

kat. klasy IV – VI
II miejsce – Wiktoria Wiejkowska

kat. gimnazja i licea
III miejsce  – Klaudia Koc

Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku,
zaś patronatem objął m.in. Metropolita Białostocki J.E.Ks.Abp Edward Ozorowski oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dziękuję i gratuluję naszym laureatom. Zenaida Jakuć

III Nagroda Klaudia Koc

 

II Nagroda Wiktoria Wiejkowska