Byliśmy, jesteśmy, będziemy… – 8-20.05

WYSTAWA MALARSTWA MIROSŁAWA ZDRAJKOWSKIEGO „BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY…” 8 – 20.05.2017 r.

 Wystawa składała się z kilkunastu obrazów. Ukazywała bogactwo kultury materialnej, jak i duchowej mieszkańców Ziemi Bielskiej, przypominała o niepowtarzalnym fenomenie ręcznika ludowego. Wiodący temat prac to ręcznik ludowy- temat bliski Muzeum w Bielsku Podlaskim. Ręcznik w kulturze ludowej miał szczególne znaczenie. Towarzyszył człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Był z człowiekiem, z jego rodziną, domem, gospodarstwem, z przyrodą, z tym wszystkim czym człowiek żył.

Malarstwo Mirosława Zdrajkowskiego wypełnione jest symbolami, odniesieniami do pamięci historycznej miejsca, z którego się ich Autor wywodzi, są przesycone poetyckimi wręcz odniesieniami do tradycji ojczystej ziemi. Warto się im uważniej przyjrzeć. Czym są symbole barw czerwieni i bieli? Czy odnoszą się do barw narodowych? A może noszą wyraziste odcienie barw często stosowanych w sztuce ludowej? Na pierwszy rzut oka kojarzą się z tradycją i formami ręcznika obrzędowego, te odniesienia są czytelne już choćby poprzez kształt podobrazia i czytelnych form zgeometryzowanego ornamentu. Ale są też bardzo uwspółcześnione, tak, jakby Autor tych prac starał się utrwalić tradycję ulotnych i nietrwałych dzieł sztuki ludowej i przetransponować je do dzisiejszych czasów, zdominowanych przez cywilizację informatyczną.

Mirosław Zdrajkowski urodził się w Bielsku Podlaskim, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi. Autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, ilustrator okładek do książek i płyt CD. Wszelkie jego poczynania artystyczne zdradzają przywiązanie do tradycji białoruskich, do języka, do kultury ludowej.

Organizatorzy: Muzeum w Bielsku Podlaskim, Hajnowski Dom Kultury
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Wystawa Mirosława Zdrajkowskiego