„Baje, bajki i bajeczki”

„Baje, bajki i bajeczki” – poznaliśmy laureatów

 „Baje, bajki i bajeczki” wybrzmiewały z ust najmłodszych podczas eliminacji powiatowych XXX Małego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży klas I-III i IV-VI „Baje, bajki i bajeczki”, które odbyły się 25 kwietnia. Tego roku do eliminacji powiatowych przystąpiło ponad 30 uczniów z okolicznych szkół. Prezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz aktorskie, recytując znane polskie bajki m.in. Adama Mickiewicza („Lis i kozieł”, „Pani Twardowska”), Juliana Tuwima („Pstryk”, „Dyzio Marzyciel”, „Zosia Samosia”) czy Jana Brzechwy („Żuk”, „Leń”). Konkurs ma na celu przede wszystkim rozbudzanie u najmłodszych poszanowania kultury języka i polskiego słowa. Uczestników oceniało jury w składzie:

Magdalena Kruszyńska-Sosnowska, Janina Kozłowska oraz Jan Zalewski. Szczególną uwagę zwracało na formę wyrazu artystycznego, wyrazistość wymowy. Komisja doceniła następujące osoby:

Kategoria klas I-III

I miejsce

  • Julian Romaniuk (Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce)
  • Michał Zajkowski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce)

II miejsce

  • Piotr Kiryluk (Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce)

III miejsce

  • Michał Wasiluk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze)
  • Tymoteusz Samojlik (Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce)

Wyróżnienia: Michalina Androsiuk (Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce), Dawid Surel (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie), Anna Moroz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce), Katarzyna Surel (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie).

Kategoria klas IV-VI

I miejsce

  • Zofia Filipiuk (Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce)

II miejsce

  • Mariusz Kraśko (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie)

III miejsce

  • Jagna Samojlik (Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce)

Wyróżnienia: Erwin Sawicki (Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce), Mateusz Panasiuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze), Martyna Kierdelewicz (Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce).

Serdecznie gratulujemy!

Na szczeblu wojewódzkim powiat hajnowski będą reprezentować zdobywcy I miejsc. Wojewódzki Finał Konkursu odbędzie się dnia 19 maja 2017 r. (piątek), godz. 10.00, w Białymstoku: WOAK -Spodki, ul. św. Rocha 14.

Emilia Korolczuk

„Baje, bajki i bajeczki”