logo NCK, Dom Kultury +

„Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”

„Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”

Hajnowski Dom Kultury rozpoczął realizację projektu „ Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.  Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy mającej na celu odkrycie potrzeb lokalnej społeczności w obszarze kultury, rozpoznanie potencjalnych zasobów oraz wyłonienie lokalnych liderów. Na przełomie  maja i czerwca  ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców Hajnówki. Kwota dofinansowania na realizację 3 – 7 inicjatyw lokalnych to łącznie 22 000 złotych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Barbara Sadowska

plakat Kultura od nowa