„Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

Prace z koła plastycznego ,,DEFORMACJA” z Hajnowskiego Domu Kultury brały udział w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”. Podsumowanie konkursu odbyło się 28 marca 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, który był organizatorem wydarzenia wraz z  Kuratorium Oświaty.

Na konkurs wpłynęło 720 prac z 76 placówek. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych autorów znalazły się uczestniczki  ,,Deformacji”:

  • Patrycja Radosiuk 11 lat – nagroda i wyróżnienie
  • Helena Szumarska 9 lat – wyróżnienie
  • Klaudia Koc 13 lat – wyróżnienie

Prace można oglądać na wystawie pokonkursowej do 8 maja 2017 roku w MDK w Białymstoku
Laureatkom serdecznie gratulujemy.
Oto nagrodzone prace:

Klaudia Koc 13 lat ,,Kowal” monotypia olejna

     

Patrycja Radosiuk 11 lat   ,,Kowal przy pracy” monotypia olejna

                   

Patrycja Radosiuk  11 lat ,,Leśny krajobraz” rysunek pastelą

               

Helena Szumarska  9 lat  ,,Piękno lasu” rysunek pastelą