Występy Grupy Tanecznej „X” w 2016 r.

W 2016r. grupa taneczna „X” brała udział w:

Formacje do lat 15 – II miejsce: Grupa Taneczna X

  • V Dance Project Festiwal Czeremcha 2016 (07.05.2016r.):

– Formacje do lat 15 – II miejsce;
– Solo powyżej lat 15 – III miejsce: Joanna Romaniuk;
– Duety do lat 15 – II miejsce: Wiktoria Podszywało, Małgorzata Gawryluk

oraz wystąpiła w części artystycznej następujących imprez:

  • Dzień Babci i Dziadka (21.01.2016r.),
  • Koncert dla Ewy – Dzień Kobiet (08.03.2016r.),
  • Szkoła Diabetyka (16.04.2016r.),
  • Koncert zespołów artystycznych HDK z okazji Dnia Matki (25.05.2016r.),
  • Dni Bielska Podlaskiego (05.06.2016r.),
  • 463. Urodziny Zabłudowa (20.08.2016r),
  • V Festyn Zdrowia (04.09.2016r.).

Ponad to brała udział w warsztatach tanecznych w Hajnowskim Domu Kultury (6-8.09.2016r.).