Zakończenie realizacji projektu

logo NCKHajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap IV” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu wyniosła  256 000,00zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wyniosło  181 000,00 zł, a wkład własny w wysokości 75 000,00zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka.

logo Urzędu Miasta HajnówkaDzięki uzyskanemu  dofinansowaniu przeprowadzono prace obejmujące:

–  remont sali widowiskowej połączony z wymianą jej oświetlenia na energooszczędne i spełniające wymogi p. poż.,

–  remont sali prób zespołu z zapleczem oraz wyposażenie jej w meble,

–  zakup sprzętu komputerowego.

Barbara Sadowska

            logo MKiDN

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego