10 – lecie Pracowni Gobelinu – 08.08.2014 r.

Pracownia Gobelinu działająca przy Hajnowskim Domu Kultury obchodzi mały jubileusz 10 – lecia istnienia.

    Pracownia Gobelinu to miejsce zdobywania nowych umiejętności, rozwijania talentów, ale również miejsce spotkań grupy przyjaciół, bo pielęgnowanie wspólnych pasji bardzo zbliża. Tkanie jest pracą wymagającą cierpliwości i precyzji , tu trzeba znać sens każdej kładzionej nitki. Niezbędne jest wyciszenie a nawet pokora wobec mozolnej techniki, w zamian otrzymuje się psychiczne odprężenie i ogromną satysfakcję. Działalność plastyczna, a więc także tkactwo artystyczne , wzmacnia poczucie własnej wartości, uwrażliwia na piękno natury i sztuki.

    Amatorzy gobeliniarstwa dowodzą, że tradycyjne techniki tkania są nadal wspaniałym sposobem wypowiedzi twórczej.   Z kłębowiska kolorowych nici wyczarowują pejzaże, kwiaty, ikony czasem motywy niefiguratywne. Źródłem inspiracji są dzieła malarskie, fotografie i tkaniny unikatowe innych artystów, często własna wyobraźnia. Tkaczki pokazują paletę pomysłów technicznych, którymi wzbogacają fakturę swoich wyrobów. Zajęcia warsztatowe oferują pomoc w realizacji projektów, uczą technik tkackich ale też sposobów na wygenerowanie własnych splotów.

    Do dziś w zajęciach ,,Pracowni Gobelinu” uczestniczą osoby, które pamiętają jej początki. Od 2004 r. powstało blisko 100 prac w technikach gobelinowych, sumakowych i strzyżonych. Tkacki dorobek był prezentowany na wystawach w HDK (m.in.,,Miniatura” 2011 r.), Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej (,,Sploty-sploteczki”2008 r.) i Bibliotece Pedagogicznej (,,Dotyk sacrum”2010 r.) oraz na miejskich imprezach plenerowych ( Jarmark Żubra). Gobeliny uczestniczyły w ogólnopolskich wystawach: XIV i XV Biennale Amatorskiej Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy oraz Triennale Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej „Turek 2013”.

    Obecna wystawa w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej jest przeglądem najciekawszych prac dziesięciolecia, ale też prezentuje nowe zrealizowane projekty pn. ,,Dzieła wielkich mistrzów” i ,,Drzewa”.

FOTOGALERIA